ROI

Co je to ROI?

ROI je anglická zkratka a znamená Return On Investments, česky je to návratnost investic.

ROI (někdy také ROI index) označuje poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.

Jak spočítám svůj ROI?

Je to jednoduché. Z výše uvedeného si jistě mnozí z Vás odvodili vzorec:

ZISK / INVESTICE * 100 = ROI (%)

ZISK = VÝBĚR (chcete-li výhra) - INVESTICE (v našem případě je to důvěra, chcete-li vklad)

Příklad:

Vsadíme 100,-Kč (bez manipulačního poplatku) na tiket s celkovým kursem 5, tudíž eventuelní výhra je 500,-Kč a tiket vyjde.

Počítáme: tímto jsme získali 400,-Kč (výhra 500,-Kč - 100,-Kč vklad) a tuto částku vydělíme vkladem 100,-Kč a následně vynásobíme 100, to znamená: 400 / 100 * 100 = 400%

Naše návratnost investic je, v případě tohoto tiketu, čtyřnásobná.

ROI je jeden z rozhodujících marketingových ukazatelů.

ZPĚT